Így születtem “újra”

Az életemben történt egy olyan esemény, amely gyökeresen megváltoztatott mindent. Azért szeretnék erről írni, mert számomra ez egy olyan fordulatot, szemléletváltást, irányt mutatott, amelyben megláttam életem célját és értelmét. Találkoztam egy élő személlyel, akit úgy hívnak: Jézus. Már több mint 11 éve, hogy befogadtam Jézust a szívembe, de ahogy most írok róla, olyan mintha tegnap történt volna.

Röviden az előzmények: egy átlagos család gyermekeként születtem. Mivel szüleim nem voltak hívők, így én sem kaptam ilyen nevelést. Ugyan megkereszteltek kicsi gyermekként de egyébként semmi közöm nem volt a keresztény élethez. Felnőttem anélkül, hogy bármit is tudtam volna Jézusról. Teljes szívemből tagadtam Isten létezését, ha szóba jött vitatkoztam, harcoltam az ellen, hogyha volna, akkor a világ nem ilyen lenne, Isten nem engedné meg a katasztrófákat, háborúkat, betegségeket. Akkor még nem tudtam, hogy ez nem így működik.

Később lett egy szerető férjem, majd két szép gyermekem. Kaptunk egy csodás új lakást, persze ahhoz, hogy megvehessük hitelekre volt szükségünk. Mivel akkor még biztos munkahelyek voltak, nem kellett tartani attól, hogy nem tudjuk fizetni, ezért bátran belevágtunk.

A rendszerváltás azonban a munkanélküliséget, a cégek, vállalatok megszüntetését is magával hozta. Sajnos a leépítésekbe mi is beleestünk, először én, majd a férjem lett munkanélküli. Mit adunk enni a gyermekeinknek, hogy tudjuk majd fizetni a sok törlesztést, szinte teljes kilátástalanság, pánik kerített hatalmába. Az aggodalom, tanácstalanság, úrrá lett életünkön. Hogy ne kerüljünk utcára, eladtuk álmaink lakását, és bezsúfolódtunk egy kicsi házba, amely egy pici konyhából, szobából, fürdőszobából állt, mindössze 25 négyzetméteren. Miután tartalékainkat is feléltük, bár később lett munkahelyem egy bölcsődében, az összezártság, az egymáshoz való alkalmazkodás, a fiúk kamaszkorba lépése, anyagi nehézségek, továbbra is nehezítették az életünket. Ehhez mindegyikünknek leginkább egymás felé nyújtott szeretetre, türelemre, megértésre lett volna szüksége, melyből a legkevesebb volt.

Ekkor találkoztam olyan emberekkel, akik megoldásnak egy tanfolyamot ajánlottak. Azt mondták, ha ezt elvégzem, mindjárt derűsebben látom a világot, nem leszek pesszimista, ami a magyar emberek 80%-ra jellemző. Persze nem kevés pénzért és miután kifizetem, abban az esetben vehetem csak igénybe. Nagyon érdekelt a dolog, hazafele menet folyton azon járt a gondolatom, hogy mit mondhatnak azon a tanfolyamon, amitől egyszerre megváltozik az életem, és mindjárt pozitívan látok mindent. Szinte hangosan kiáltottam: Mondja meg már valaki, hogy mitől lesz az életem más, szebb, jobb! Ezt a szívből jövő segélykiáltást, ha emberek nem is, de Isten mindenképp hallotta, és küldte is a választ.

Néhány nap múlva új munkatársat kaptam magam mellé. Elmondta, hogy ő élőhitű keresztény, vagyis személyes kapcsolata van Istennel. Nem igazán értettem, de miután beszélt az életéről, azokról a nehézségekről, amin keresztül ment és a segítségről, amit nap, mint nap kap, ez felkeltette érdeklődésemet. Persze mondhatja bárki, hogy erről úgy sem tudok meggyőződni, bármit mesélhet. Igen, de az embereknek, ha a beszéde nem is, de sokszor a cselekedetei meggyőzőbbek. Ahogy mindig türelmesen szólt a gyerekekhez, ahogy kedvesen viszonyult a kolleganőkhöz, még ha megbántották is, ahogy, mindenkivel szemben megértő tudott lenni, az a szeretet, ami belőle áradt, az, vonzott engem igazán. Ekkor megértettem, az élő hit lényegét, aki által erőt, reménységet, szeretetet meríthetünk, az nem lehet más, mint maga az Élő Isten, Jézus Krisztus személyében. “.boldogok, akik nem látnak és hisznek.” ( Jn20:29)   
Ezek után mikor, telefonon hívtak, hogy mikor fizetem a tanfolyamot, próbáltam halogatni a dolgot, bár én akkor már tudtam, hogy nekem erre már nem lesz szükségem. Mivel Isten is tudta, ezért Ő gondoskodott arról, hogy soha többet ne hívjanak.
A munkatársam elhívott egy keresztény összejövetelre, ahol valóságosan megtapasztalhattam Isten jelenlétét. Jézus kijelentette magát a szívembe, hogy Ő a Mindenható Isten, “Aki, tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz.” ( Zsid 13:8 ) Mikor felcsendült a zene, látva a sok ember mosolygós arcát, örömét, ahogy boldogan énekeltek és dicsőítették az Urat, nagyon megérintett, egyszerre sírtam és nevettem. Azt éreztem, hogy nekem is ez kell, erre van szükségem. Mikor előre hívás volt, ami azt jelenti, hogy döntök-e Jézus mellett, először bátortalan voltam, nem mertem kimenni. De mikor azt mondták, hogy nem tudhatod, hogy mit hoz a holnap, / akár meg is halhatok / –mert ezt senki nem tudja, –akkor erőre kaptam.

” Ma, ha az Ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket! ” ( Zsid 4:7 )

Egy ima által átadtam az életemet az Úr Jézus Krisztusnak. Mint később kiderült, ez volt életem legeslegjobb döntése. “Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,” ( Tit 2:11) és rajta kívül nincs az üdvösségnek más útja. ( Csel 14:12 )

És most jön a lényeg.
Én ekkor még nem tudtam és fel sem fogtam igazán ennek a jelentőségét. Hatalmas öröm és szeretet öntött el, szinte két méterrel a föld fölött ” repültem” ezt nem lehet el mondani, sem leírni, hogy mit éreztem akkor. Alig vártam, hogy haza érhessek, és férjemnek beszámolhassak a történtekről. Ő is látta rajtam a változást, azt az örömöt, azt a boldogságot, ami áradt belőlem. Teljes hitre és meggyőződésre jutottam a tekintetben, hogy Jézus értem is meghalt a kereszten. “Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk..” ( 2Kor 5:21)  hogy  minden bűnöm meg van bocsátva, és örök életem van. ” Boldog, azaz ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. ”  ( Róm 4:8 ) mert, ” Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” ( Ef 2: 8-9 )

.Az életem ekkor vett fordulatot, igazán nem is az életem, hanem a gondolkodásom, a felfogásom a véleményem. Megismertem hit által, Isten üdvözítő tervét, amelynek célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Megmutatta, hogy az embert nem a pénze, a vagyona teszi boldoggá, ezek mulandó dolgok, hanem az emberi kapcsolatok milyensége, az egymás iránti tisztelet, szeretet, megbecsülés, értékelni a másikat, elfogadni olyannak amilyen, hibájával együtt.
Ez a felismerés és ezek megvalósításának a fontossága, most már kihat a családi életemre, a munkához való hozzáállásomra, a bölcsődében a gyerekek, a munkatársak felé való kapcsolatomra is. Olyan értékek váltak számomra fontossá, mint a jó szó, a türelem, a mások megértése, az empátia, a békességre való törekvés, az idő hasznos eltöltése, amit mások segítségére fordíthatok, hogy mennyire fontos bocsánatot kérni, és elengedni sérelmeimet, és nem duzzogni, ha megbántanak, hogy jobb adni, mint kapni, és hogy még az ellenségemet is tudom áldani. Ez a szeretet járja át most is mindennapjaimat, ettől lettem más, és ha elfogy, csak kérni kell az Úrtól. “Kérjetek, és adatik néktek:” mondja Jézus. (Mt7:7)

Igen, amikor az élet terhei, nehézségei lenyomnak engem is, mint minden embert, imában tudok tőle, segítséget kérni. Sőt, nem csak magam számára, hanem mások számára is.

Jó megtapasztalni, hogy Isten mennyire szereti az embert. .
” Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött Fiát adta Jézust, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen,” ( János 3:16 )

A Biblia, Isten Igéje, mint zsinórmérték ad megoldásokat, mutat utat ebben a kusza világban, amibe néha mi magunk is belebonyolódunk, és nem látunk kiutat. Kérdéseinkre csak itt kaphatunk választ. A család, a házasság, a gyereknevelés, az erkölcsi tisztaság terén a bölcsesség, az adakozás az áldások terén, és még sorolhatnám. Mert “A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2 Tim. 3:16)
Isten ad erőt és szeretetet, hogy el tudjam viselni a nehezebb természetű kolleganőket, szülőket. Ő általa tudok megbocsátani másoknak. Nekem az Ő igazsága lett a legfontosabb, Jézus példamutatása örökérvényű, mint ahogy kijelentette: “Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak” (Mt 24:35)

Mióta Jézussal járok, elmondhatom, hogy az életem minden területén áldásokban járok. Isten kegyelme által rendeződött az anyagi helyzetünk, a pici ház azóta nagy házzá épült: “Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” (Zsolt 127:1)  A félelmek, aggodalmak, nehézségek, az élet kihívásai nem megszűntek, inkább úgy mondanám, hogy áthelyeződtek. Jézus azt mondja: minden gondunkat Őrá vessük, mert neki gondja van miránk (1Pt 5:7).

A legcsodálatosabb, hogy férjem és fiaim is, akik, azóta felnőttek, szívükbe fogadták az Urat, együtt tudunk imádkozni a többi családtagjainkért, barátokért, szomszédokért, munkatársakért, és mindenkiért, aki szükségben van, mert “mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által” (Róm 3:23-24)
Áldás számomra, hogy gyerekekkel, szülőkkel foglalkozhatok, és én is áldás akarok lenni számukra és másokéra. A gondozónői munka, mint hivatás most vált igazán fontossá. Az a vágyam, hogy a magatartásom, a bölcs szelídséget tükrözze,  “A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek” (Jak 3:17-18) Minden vágyam, hogy általam mások is megtapasztalhassák Isten jóságát, szeretetét, a benne való hit, bizalom, reménység megismerését. “Hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5:16)

Ez a története az én megtérésemnek, így születtem újjá: “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Kor 5:17)

Hála és köszönet Istennek, aki megtermi bennem mindazt, ami: “a Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
 Az ilyenek ellen nincs törvény” (Gal 5:22-23)

 

“.Isten szeretet, és aki szeretetben marad
az Istenben marad, és Isten is őbenne.”

1János 4:16

Lakatos Ivánné (Ági) – 1998

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


6 − = három

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>